Innhold

Dette er i henhold til kommunens strategi for avløp i spredt bebyggelse om å rydde opp i områder med ikke godkjente avløpsløsninger, som er basert på EU's vanndirektiv.

I 2019 vil NGI utføre supplerende grunnundersøkelser langs foreløpig planlagt trase, basert på rapporten «Vurdering av spillvannstrase Ask-Solheim, Gjerdrum kommune (NGI, 2018)». Resultatet av de supplerende grunnundersøkelsene vil være avgjørende for prosjektets videre fremdrift og endelig trase.


Publisert: 09.01.2019 10:03:35
Sist endret: 09.01.2019 10:03