Prosess for minnested - oppsummering etter informasjonsmøtet 16.01.24

16. januar ble det avholdt nytt informasjonsmøte om prosessen for minnested etter skredet

Sist oppdatert: 17.01.2024 13:22 | Publisert: 17.01.2024 12:47:47

På møtet så vi på eksempler på minnesteder fra andre katastrofer, både fra inn- og utland. Det gav et inntrykk av hvordan minnesteder kan utformes med ulike type virkemidler. Vi så på skisser som illustrerer temaene minne, læring og fordypning. Disse er foreløpig til vurdering.

Vi så på mulige plasseringer av minnestedet. Arbeidsgruppen tenker så langt at en plassering av minnested sentralt i skredgropen vil være naturlig.

Møtet ble overført på kommune-TV og du kan se opptaket.

Vi ønsker innspill fra innbyggerne og andre berørte, og har opprettet en egen e-postadresse til dette: minnested@gjerdrum.kommune.no

Alle innspill blir arkivert og unntatt offentlighet.

Les om informasjonsmøtet vi holdt i november.