Kommunedirektør Daniel Berg-Hansen informerte om arbeidsgruppen som nettopp har startet prosessen. Den består av representanter blant etterlatte, politikere og administrasjonen, i tillegg til ekstern ressurs med spesialkompetanse om minnested/minnesmerker. Berg-Hansen fremhevet at parken blir åpnet først når minnestedet står ferdig.

Ordfører Karl Arne Johannessen oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill i prosessen. Johannessen påpekte at vi vil lytte til alle, men at det ikke er sikkert at alle får det akkurat som de ønsker det. Videre ba han om respekt for de beslutningene som tas.

Marita Gundersen, som er en av de etterlatte, fremhevet at minnestedet skal være for de som omkom, for de som mistet hjemmene sine og for hele bygda.

Tor Einar Fagerland, NTNU, sa at det er mye læring fra andre tilsvarende prosesser.

Innspill kan sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no, skriv "minnested" i emnefeltet.

Vi vil invitere til flere informasjonsmøter om prosessen, så følg med på kommunens hjemmeside og Facebook.

Tor Einar Fagerland, Karl Arne Johannessen og Daniel Berg-Hansen informerer om prosessen

 

 


Publisert: 09.11.2023 14:01:38
Sist endret: 09.11.2023 14:01