Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Prøve tatt av Kverndammen, Nannestad kommune mandag 15.8.22 viste forhøyede verdier av E.coli. Antatt årsak er kraftige regnvær og stor fart i elva. Det ble tatt ny prøve onsdag 17.8.22. Resultat viser fremdeles forhøyede verdier av E.coli. Med bakgrunn i dette frarådes bading i Kverndammen inntil ny prøve viser betryggende verdi av E.coli. Ny prøve vil bli tatt mandag 22.8.22 – analysesvar antas å foreligge tirsdag 23.8.

Til orientering er det ikke påvist forhøyede verdier høyere opp i elven.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker.

E. coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom. E. coli kan gi diaré og magesmerter, samt i noen tilfeller blodig diaré. Barn trenger ikke ha feber, men kan være i generelt dårlig form med slapphet, kvalme og dårlig matlyst. Varigheten av diaréen er ofte fire til ti dager hos voksne og noe lengre hos barn.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

>2400/100ml 

1000

 

Int. enterokokker

130/100ml 

400


Publisert: 19.08.2022 10:10:49
Sist endret: 19.08.2022 10:10