Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Blågrønnalger

Cyanobakterier (blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer og man får en algeoppblomstring.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte cyanobakterie-arter produserer toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved stor algeoppblomstring, må vi – for å være helt sikker og analysesvar foreligger – oppfordre innbyggerne om å passe på at vann ikke svelges av badende, av beitedyr eller av hunder som drikker vannet, eller bader og slikker pelsen. Det skal likevel en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.

Prøvene ble tatt den 13., 14. og 15.juni 2022. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer.  Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 20 grader (Bunesnabben, Nes) og laveste temperatur målt til 7 grader (Støjordet/Ørbekkstranda, Eidsvoll). Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 26.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

15/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

65/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

3/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

4/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

Rødvika/Prestsand

Escherichia coli

<1/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

55/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia coli

3/100ml 

1000

7

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

3/100ml 

1000

10

Int. enterokokker

1/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Aurtjern

Escherichia coli

180/100ml

1000

19

Int. enterokokker

55/100ml

400

Hersjøen

Escherichia coli

1/100ml

1000

16

Int. enterokokker

1/100ml

400

Ljøgodttjern

Escherichia coli

8/100ml

1000

19

Int. enterokokker

1/100ml

400

Nordbytjern

Escherichia coli

15/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Stordammen, Borgen

Escherichia coli

1/100ml

1000

18

Int. enterokokker

1/100ml

400

HURDAL

 

 

 

 

Høversjøen

Escherichia coli

50/100ml

1000

15

Int. enterokokker

1/100ml

400

Meieriodden

Escherichia coli

2/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Skrukkelisjøen

Escherichia coli

1/100ml

1000

15

Int. enterokokker

1/100ml

400

Åsanden

Escherichia coli

100/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

1/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

6/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

75/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

85/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

10/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

1/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Bunesnabben

Escherichia coli

2/100ml

1000

20

Int. enterokokker

2/100ml

400

Fløyta, Skogbygda

Escherichia coli

6/100ml

1000

19

Int. enterokokker

<1/100ml

400

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

50/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Merrahølen

Escherichia coli

20/100ml

1000

16

Int. enterokokker

<1/100ml

400

Sagstusjøen

Escherichia coli

1/100ml

1000

18

Int. enterokokker

3/100ml

400

Veslesjøen

Escherichia coli

6/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

1/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

30/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

6/100ml 

400


Publisert: 23.06.2022 12:39:17
Sist endret: 23.06.2022 12:39