Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

 

Prøvene ble tatt den 13. og 14. juli 2020. Resultatene viser verdier godt under grenseverdiene for alle badeplasser, dvs. at badevannskvaliteten er god, bortsett fra stensbydammen. Oppfølgingsprøve ble derfor tatt 15.7. Verdien var da betryggende under grenseverdien også der. 

Mye nedbør og kjølig vær de siste dagene, har ført til at vanntemperaturene jevnt over er forholdsvis lave. I uke 29 ble høyeste temperatur målt til 18 grader i vannet på noen av plassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

Korona-tiltak

Også på badestrender er det fornuftig å følge noen retningslinjer for å begrense smitterisiko.

Det anbefales at man her følger de samme rådene som ellers om:

  • God håndhygiene – ikke alle badesteder har fasiliteter til dette, ta derfor med våtservietter eller håndsprit.
  • Hold avstand til folk utenfor egen husstand – minst 1 meter
  • Bli hjemme dersom du er syk

 

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 30.

 

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia   coli

20/100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

1/100ml 

400

Fløyta   (Gullverket)

Escherichia   coli

10/100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Nordfløyta  

Escherichia   coli

25/100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Søndre   Holsjø

Escherichia   coli

10/100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Rødvika/Prestsand

Escherichia   coli

1/100ml 

1000

16,5

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Stensbydammen  

Escherichia   coli

65/100ml 

1000

13

Int.   enterokokker

3/100ml 

400

Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia   coli

3/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Årnes   (Feiring)

Escherichia   coli

5/100ml 

1000

15

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern  

Escherichia   coli

45/100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

1/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia   coli

3/100ml 

1000

16,5

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Åsanden

Escherichia   coli

10/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen  

Escherichia   coli

9/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Lima

Escherichia   coli

25/100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

30/100ml 

400

Gåfossen  

Escherichia   coli

6/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

Stordammen  

Escherichia   coli

9/100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda  

Escherichia   coli

110/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

2/100ml 

400

Veslesjøen  

Escherichia   coli

5/100ml 

1000

18

Int.   enterokokker

10/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen  

Escherichia   coli

20/100ml 

1000

16

Int.   enterokokker

<10/100ml 

400

 

 


Publisert: 17.07.2020 13:19:29
Sist endret: 17.07.2020 13:33