Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 19.august 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god, med unntak av en badeplass, Stensbydammen. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker, samt e. coli tett opp til grenseverdi. Dette skyldes mest sannsynlig de store mengdene med nedbør som har kommet de siste dagene. Erfaringsmessig vil dette kunne føre til forbigående forhøying av bakteriemengden. Det vil ikke bli tatt nye prøver av vannet. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur så har det blitt vesentlig kaldere i vannet. Varmeste temperatur ble målt til 18 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Dette er de siste badvannsprøvene fra Miljørettet helsevern – Øvre Romerike denne sommeren.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

4/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

60/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

9/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

10/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

-/100ml 

1000

-

Int. enterokokker

-/100ml 

400

Prestsand

Escherichia coli

4/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

920/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

650/100ml 

400

Ørbekkstranda

Escherichia coli

1/100ml 

1000

11

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

7/100ml 

1000

12

Int. enterokokker

25/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

10/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

50/100ml 

400

 

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

25/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

10/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

45/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

90/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

5/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

90/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

200/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

85/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

35/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

2/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

120/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

70/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

100/100ml 

400


Publisert: 22.08.2019 11:53:06
Sist endret: 23.01.2023 15:11