Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet. Prøvene ble tatt den 8. og 9. juli 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Med hensyn til temperatur på badevannet er det fremdeles ganske kaldt i vannet de fleste stedene. Varmeste temperatur ble målt til 18 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt i uke 29.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur   ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva   (v/E6)

Escherichia coli

1  /100ml   

1000

15

Int. enterokokker

1  /100ml   

400

Fløyta   (Gullverket)

Escherichia   coli

4  /100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

10    /100ml   

400

Nordfløyta

Escherichia   coli

 <1  /100ml   

1000

15

Int.   enterokokker

 <1  /100ml 

400

Søndre Holsjø  

Escherichia   coli

 <1  /100ml   

1000

16

Int.   enterokokker

 45  /100ml   

400

Prestsand

Escherichia   coli

 1  /100ml   

1000

15

Int. enterokokker

<1    /100ml   

400

Stensbydammen  

Escherichia   coli

40  /100ml   

1000

15

Int.   enterokokker

10    /100ml   

400

Ørbekkstranda

Escherichia   coli

<1  /100ml   

1000

14

Int.   enterokokker

1  /100ml   

400

Årnes   (Feiring)

Escherichia   coli

<1    /100ml   

1000

14

Int.   enterokokker

1    /100ml   

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia   coli

40    /100ml   

1000

17

Int.   enterokokker

5    /100ml   

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia   coli

2  /100ml   

1000

14

Int.   enterokokker

2  /100ml   

400

Åsanden

Escherichia   coli

2  /100ml   

1000

14

Int.   enterokokker

<1    /100ml   

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia   coli

20    /100ml   

1000

16

Int.   enterokokker

 8  /100ml   

400

 

 

 

 

 

Lima  

Escherichia   coli

2  /100ml   

1000

16

Int. enterokokker

1  /100ml   

400

Låkedalen

Escherichia   coli

20    /100ml 

1000

17

Int.   enterokokker

7  /100ml   

400

Stordammen

Escherichia   coli

4    /100ml   

1000

17

Int.   enterokokker

 25  /100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda  

Escherichia coli

15  /100ml   

1000

17

Int.   enterokokker

8    /100ml   

400

Veslesjøen

Escherichia   coli

8  /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

40  /100ml   

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia   coli

50    /100ml   

1000

18

Int.   enterokokker

10    /100ml   

400


Publisert: 11.07.2019 10:21:12
Sist endret: 11.07.2019 10:21