Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. Vi har besluttet å ta prøver i Gåfossen (Leira i Nannestad), og samtidig avslutte prøvetakningen i Låkedalen. Årsaken til dette er at Gåfossen brukes svært mye, og at vårt inntrykk er at bruken av Låkedalen som badeplass er beskjeden.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 5.august 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til oppblomstringen av cyanobakterier i Mjøsa, så har ytterligere undersøkelser, utført av NIVA, fastslått at disse ikke er giftproduserende. Helsemyndighetene oppfordrer likevel publikum til vise varsomhet. Tegn på slike oppblomstringer kan være konsentrasjon av grønn «guffe», spesielt i viker når det er pålandsvind.  Meld gjerne til kommunen dersom du observerer noe slikt. Dersom du har mulighet, ta et bilde og send dette til kommunen. Meld også i fra om du opplever andre ubehag som kan ha sammenheng med friluftsbad.

Med hensyn til temperatur så har det blitt noe kaldere i vannet siden sist. Det er likevel behagelig temperatur i badevannet de fleste steder. Varmeste temperatur ble målt til 21 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, men det finnes en del gjenglemte klær og badeleker.

Nye prøver blir tatt i uke 33.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

2/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

110/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

20/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

55/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

3/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

10/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

6/100ml 

400

 

Prestsand

Escherichia coli

25/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

35/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

160/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

250/100ml 

400

Ørbekkstranda

Escherichia coli

1/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

2/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

3/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

4/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

50/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

95/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

160/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

120/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

7/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

80/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

3/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

35/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

5/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

5/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

4/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

50/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

2/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

10/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

65/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

4/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

370/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

15/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15/100ml 

400


Publisert: 07.08.2019 11:35:53
Sist endret: 07.08.2019 11:35