Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. Vi har besluttet å ta prøver i Gåfossen (Leira i Nannestad), og samtidig avslutte prøvetakningen i Låkedalen. Årsaken til dette er at Gåfossen brukes svært mye, og at vårt inntrykk er at bruken av Låkedalen som badeplass er beskjeden.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

 

Prøvene ble tatt den 12.august 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god, med unntak av to badeplasser, Åsanden og Stensbydammen. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Dette skyldes mest sannsynlig de store mengdene med nedbør som har kommet de siste dagene. Erfaringsmessig vil dette kunne føre til forbigående forhøying av bakteriemengden. På grunn av fortsatt mye regn vil det ikke bli tatt nye prøver denne uken. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til oppblomstringen av cyanobakterier i Mjøsa, så har ytterligere undersøkelser, utført av NIVA, fastslått at disse ikke er giftproduserende. Helsemyndighetene oppfordrer likevel publikum til vise varsomhet. Tegn på slike oppblomstringer kan være konsentrasjon av grønn «guffe», spesielt i viker når det er pålandsvind.  Meld gjerne til kommunen dersom du observerer noe slikt. Dersom du har mulighet, ta et bilde og send dette til kommunen. Meld også i fra om du opplever andre ubehag som kan ha sammenheng med friluftsbad.

Med hensyn til temperatur så har det blitt noe kaldere i vannet siden sist. Varmeste temperatur ble målt til 19 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

Nye prøver blir tatt i uke 34.

 

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

1/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

55/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

70/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

45/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

10/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

20/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

45/100ml 

400

 

 

Prestsand

Escherichia coli

6/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

40/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

410/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

2400/100ml 

400

Ørbekkstranda

Escherichia coli

7/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

9/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

8/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

10/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

15/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

45/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

200/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

340/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

70/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

550/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

140/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

30/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

9/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

25/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

80/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

40/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

25/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

50/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

40/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

6/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

100/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

170/100ml 

1000

18


Publisert: 19.08.2019 12:00:51
Sist endret: 19.08.2019 12:00