Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. Vi har besluttet å ta prøver i Gåfossen (Leira i Nannestad), og samtidig avslutte prøvetakningen i Låkedalen. Årsaken til dette er at Gåfossen brukes svært mye, og at vårt inntrykk er at bruken av Låkedalen som badeplass er beskjeden.

Etter henvendelse fra publikum har vi også tatt en prøve i Ljøgodttjern denne uka.  Resultatet viser at kvaliteten med hensyn til bakterieinnhold er innenfor norm. E. coli: 200/100 ml og intestinale enterokokker: 150/100 ml

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 29. og 30. juli 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er konstatert ett mindre avvik for Fløyta. Prøven viste her verdi for intestinale enterokokker noe over grenseverdi. Det ble målt 410/100 ml. Avviket er så beskjedent at vi ikke fant det nødvendig å ta ekstra prøve. Vi var forhindret fra å ta prøver i Stordammen i Nannestad denne uka.

Med hensyn til oppblomstringen av cyanobakterier i Mjøsa, så har ytterligere undersøkelser, utført av NIVA, fastslått at disse ikke er giftproduserende. Helsemyndighetene oppfordrer likevel publikum til vise varsomhet. Tegn på slike oppblomstringer kan være konsentrasjon av grønn «guffe», spesielt i viker når det er pålandsvind.  Meld gjerne til kommunen dersom du observerer noe slikt. Dersom du har mulighet, ta et bilde og send dette til kommunen. Meld også i fra om du opplever andre ubehag som kan ha sammenheng med friluftsbad.

Med hensyn til temperatur, så har badevannet behagelige temperaturer. Varmeste temperatur ble målt til 23 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, men det finnes en del gjenglemte klær og badeleker.

Nye prøver blir tatt i uke 32.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

15/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

6/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

50/100ml 

1000

23

Int. enterokokker

410/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

8/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

20/100ml 

1000

23

Int. enterokokker

80/100ml 

400

 

Prestsand

Escherichia coli

50/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

110/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

190/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

190/100ml 

400

Ørbekkstranda

Escherichia coli

15/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

25/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

15/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

35/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

30/100ml 

1000

23

Int. enterokokker

50/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

6/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

30/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

50/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

45/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

10/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

20/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

1/100ml 

1000

22

Int. enterokokker

40/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

-/100ml 

1000

-

Int. enterokokker

-/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

15/100ml 

1000

23

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

10/100ml 

1000

25

Int. enterokokker

310/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

80/100ml 

1000

24


Publisert: 02.08.2019 09:44:27
Sist endret: 02.08.2019 09:44