Innhold

Pressemelding – badevannskvalitet på Øvre Romerike - uke 31

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 27. og 28. juli 2020. Resultatene viser verdier godt under grenseverdiene for samtlige badeplasser, dvs. at badevannskvaliteten er god.  

Mye nedbør og kjølig vær, har ført til at vanntemperaturene jevnt over er lave. I uke 31 ble høyeste temperatur målt til 17 grader i vannet på et par av plassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Korona-tiltak

Også på badestrender er det fornuftig å følge noen retningslinjer for å begrense smitterisiko.

Det anbefales at man her følger de samme rådene som ellers om:

  • God håndhygiene – ikke alle badesteder har fasiliteter til dette, ta derfor med våtservietter eller håndsprit.
  • Hold avstand til folk utenfor egen husstand – minst 1 meter
  • Bli hjemme dersom du er syk

 Nye badevannsprøver blir tatt i uke 32.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

15/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

6/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<10/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

15/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<10/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

15/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Rødvika/Prestsand

Escherichia coli

6/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<10/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

410/100ml 

1000

13

Int. enterokokker

140/100ml 

400

Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia coli

1/100ml 

1000

14

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

20/100ml 

1000

13

Int. enterokokker

20/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

15/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

140/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

110/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

20/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

10/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

20/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

<10/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

10/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

10/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

110/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

80/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<10/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

40/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

20/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

8/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

40/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

20/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

20/100ml 

400


Publisert: 30.07.2020 12:17:34
Sist endret: 30.07.2020 12:21