Innhold

Pressemelding fra Miljørettet helsevern – Øvre Romerike – badevannskvalitet uke 28

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Prøvene ble tatt den 12. og 13. juli 2021. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god, med unntak av Stensbydammen i Eidsvoll. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Dette er et kjent problem for dammen. En mulig årsak er avrenning fra terrenget rundt, spesielt etter regnvær. Ved Stensbydammen anbefales det at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur så er det flere steder målt 20 grader eller mer i vannet. Varmeste temperatur ble målt til 21 grader, laveste temperatur 15 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Cyanobakterier (blågrønnalger)

Under innsamling av vannprøvene ble det observert oppblomstring av mulige cyanobakterier i Hurdalssjøen og Mjøsa. Observasjonene ble gjort ved Meieriodden, Åsanden (Hurdalssjøen), og Ørbekkstranda (Mjøsa). At cyanobakterier av og til kan blomstre opp i Mjøsa er vel kjent, men det er mer sjeldent i Hurdalssjøen.

Cyanobakterier er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer og man får en algeoppblomstring. Spesielt gjelder dette vann med god tilgang på næringsstoffer, og i perioder med godt og varmt vær.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Noen arter cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr.

Ved stor algeoppblomstring, må vi – for å være helt sikker og inntil analysesvar foreligger – oppfordre innbyggerne om å passe på at vann ikke svelges av badende, og at beitedyr eller hunder drikker vannet. Hunder kan også få i seg gift ved at de slikker pelsen. Det skal høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Det er tatt en prøve av bakteriene ved Åsanden som er sendt til NIVA for analyse. Resultatet vil bli publisert så snart det foreligger. Foreløpig foreligger det ikke en situasjon som krever ytterligere tiltak. Vi har dessuten en dialog med våre kollegaer i Gjøvik- og Hamarregionen slik at vi kan få innsyn i resultatene av prøvene de tar i Mjøsa.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 31.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

EIDSVOLL

 

 

 

 

Andelva (v/E6)

Escherichia coli

10/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

3/100ml 

400

Fløyta (Gullverket)

Escherichia coli

15/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Nordfløyta

Escherichia coli

7/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

4/100ml 

400

Søndre Holsjø

Escherichia coli

-/100ml 

1000

-

Int. enterokokker

-/100ml 

400

Rødvika/Prestsand

Escherichia coli

1/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

2/100ml 

400

Stensbydammen

Escherichia coli

240/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

790/100ml 

400

Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia coli

30/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Årnes (Feiring)

Escherichia coli

<1/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

<1/100ml 

400

ULLENSAKER

 

 

 

 

Nordbytjern

Escherichia coli

20/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

6/100ml 

400

HURDAL

 

 

 

 

Meieriodden

Escherichia coli

25/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

4/100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

60/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

20/100ml 

400

NANNESTAD

 

 

 

 

Kverndammen

Escherichia coli

9/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

3/100ml 

400

Lima

Escherichia coli

2/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

1/100ml 

400

Gåfossen

Escherichia coli

3/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

3/100ml 

400

Stordammen

Escherichia coli

9/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

3/100ml 

400

NES

 

 

 

 

Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia coli

90/100ml 

1000

20

Int. enterokokker

15/100ml 

400

Veslesjøen

Escherichia coli

4/100ml 

1000

21

Int. enterokokker

1/100ml 

400

GJERDRUM

 

 

 

 

Lysdammen

Escherichia coli

150/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

40/100ml 

400


Publisert: 15.07.2021 08:31:23
Sist endret: 15.07.2021 08:31