Innhold

Pressemelding – badevannskvalitet uke 28


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.


E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.


Prøvene ble tatt den 11. og 12. juli 2022. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god.
Med hensyn til badevannstemperatur så varierer de fra 15 til 20 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.
Det ble observert forekomst cyanobakterier ved Langton i Hurdalssjøen. Det er tatt prøve for analyse.


Mye nedbør kan gi forbigående dårlig badevann
Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.


Cyanobakterier (blågrønnalger)
Cyanobakterier (blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring. Ved oppblomstring kan bakteriene konsentres i viker og kan ses som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte arter cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved stor oppblomstring, må vi – for å være helt sikker og analysesvar foreligger – oppfordre innbyggerne om å passe på at vann ikke svelges av badende, av beitedyr eller av hunder som drikker vannet, eller bader og slikker pelsen. Det skal likevel en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.


Observasjon av mistenkt oppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.
Nye badevannsprøver blir tatt i uke 30. 

Lokalitet   Parameter Resultat Grenseverdi Temperatur i grader
Eidsvoll        
Andelva (v/E6)

Escherichia Coli

Int.enterokokker

6/100 ml

4/100 ml

1000

400

20
Fløyta (Gullverket) Escherichia Coli

Int.enterokokker

7/100 ml

3/100 ml

1000

400

20
Nordfløyta

Escherichia Coli

Int.enterokokker

6/100 ml

4/100 ml

1000

400

18
Nedre Holsjøen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

1/100 ml

1/100 ml

1000

400

20
Rødvika/Prestsand

Escherichia Coli

Int.enterokokker

9/100 ml

5/100 ml

1000

400

16
Stensbydammen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

70/100 ml

370/100 ml

1000

400

15
Støjordet/Ørbekkstranda

Escherichia Coli

Int.enterokokker

1/100 ml

2/100 ml

1000

400

15
Årnes (Feiring)

Escherichia Coli

Int.enterokokker

1/100 ml

5/100 ml

1000

400

15
Ullensaker        
Nordbytjern

Escherichia Coli

Int.enterokokker

70/100 ml

20/100 ml

1000

400

19
Hurdal        
Meieriodden

Escherichia Coli

Int.enterokokker

6/100 ml

2/100 ml

1000

400

15
Åsanden

Escherichia Coli

Int.enterokokker

50/100 ml

20/100 ml

1000

400

15
Nannestad

 

     
Kverndammen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

8/100 ml

10/100 ml

1000

400

17
Lima

Escherichia Coli

Int.enterokokker

30/100 ml

4/100 ml

1000

400

17
Gåfossen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

4/100 ml

15/100 ml

1000

400

17
Stordammen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

5/100 ml

4/100 ml

1000

400

18
NES        
Funnefoss/Daskerudstranda

Escherichia Coli

Int.enterokokker

35/100 ml

10/100 ml

1000

400

17
Veslesjøen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

25/100 ml

15/100 ml

1000

400

20
Gjerdrum        
Lysdammen

Escherichia Coli

Int.enterokokker

45/100 ml

65/100 ml

1000

400

17

Publisert: 25.07.2022 10:51:09
Sist endret: 25.07.2022 10:51