Innhold

Uke 25

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er nå klare.

Prøvene ble tatt den 17. og 19. juni 2019. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Meieriodden med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna. Dette vil bli fulgt oppmed nye prøve i begynnelsen av neste uke.

Med hensyn til temperatur på badevannet er den fremdeles lav på alle badeplassene. Ved Lima og Andelva er det mye pollen i vannet langs strandkanten. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra en del søppel ved Andelva, Åsanden og Prestsand.

Nye prøver blir tatt i uke 26.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (v/E6) (Eidsvoll)

Escherichia coli

7  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

6  /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

Escherichia coli

20  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Nordfløyta (Eidsvoll)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Øvre Holsjø (Eidsvoll)

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

Escherichia coli

 5  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

20  /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

Escherichia coli

65  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

2  /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Årnes (Feiring, Eidsvoll)

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

11

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Aurtjern (Ullensaker)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

35 /100ml 

400

Hersjøen (Ullensaker)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

5  /100ml 

400

Ljøgodttjern (Ullensaker)

Escherichia coli

9  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

20  /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

55  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

3  /100ml 

400

Stordammen Borgen (Ullensaker)

Escherichia coli

40  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Høversjøen (Hurdal)

Escherichia coli

9  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

1400  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Skrukkelisjøen (Hurdal)

Escherichia coli

10  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

Åsanden

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

 

 

 

 

 

Kverndammen (Nannestad)

Escherichia coli

9  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

Escherichia coli

90  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

Escherichia coli

<1  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Bunesnabben (Nes)

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

4  /100ml 

400

Fløyta (Nes)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Funnefoss/Daskerudstranda (Nes)

Escherichia coli

55  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Merrahølen (Nes)

Escherichia coli

7  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Sagstusjøen (Nes)

Escherichia coli

5  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

Escherichia coli

6  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

6  /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

30  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

3  /100ml 

400

Uke 26

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 24. juni 2019. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til temperatur på badevannet er det fremdeles ganske kaldt i vannet de fleste stedene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye prøver blir tatt i uke 27.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (v/E6) (Eidsvoll)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

Escherichia coli

7  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

1  /100ml 

400

Nordfløyta (Eidsvoll)

Escherichia coli

 5  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  <1  /100ml 

400

Søndre Holsjø (Eidsvoll)

Escherichia coli

 3  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 1  /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

Escherichia coli

 <1  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

2  /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

Escherichia coli

80  /100ml 

1000

14

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

Escherichia coli

4  /100ml 

1000

13

Int. enterokokker

3  /100ml 

400

Årnes (Feiring, Eidsvoll)

Escherichia coli

1  /100ml 

1000

12

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 4  /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10  /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

Escherichia coli

<1  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

<1  /100ml 

400

Kverndammen (Nannestad)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 2  /100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

8  /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

240  /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

Escherichia coli

35  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

45  /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

Escherichia coli

3  /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 <1  /100ml 

400

Funnefoss/Daskerudstranda (Nes)

Escherichia coli

70  /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

15  /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

Escherichia coli

4  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

25  /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10  /100ml 

400


Publisert: 26.06.2019 11:48:00
Sist endret: 26.06.2019 11:48