Innhold

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

 

Når og hvor kan du avgi stemme i Gjerdrum valgdagene?

Søndag 12. september kl.15.00 - 18.00

Mandag 13. september kl.10.00 - 21.00

Høyenhall, kulturhuset

 

Hva må du ha med deg for å kunne stemme?

Du må ha med deg legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet, men det er praktisk fordi valgmedarbeideren kan skanne strekkoden på valgkortet og det går derfor raskere å søke etter deg i manntallet.

Valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, men det fungerer ikke som legitimasjon.

 

Hvordan ivaretar vi smittevernet?

For å opprettholde god avstand mellom både velgere og valgmedarbeidere, slipper vi inn få velgere av gangen i valglokalet og fellesområdene utenfor.  For å unngå flere i lokalene enn tiltenkt, må øvrige velgere vente utendørs på merket område. Utenfor merket område ber vi velgerne om også der å holde god avstand til hverandre.

I valglokalet er det satt opp pleksiglass mellom velgerne og stemmemottakerne, og valgveilederne bruker munnbind. Det er ikke påbudt for velgerne å bruke munnbind, men vi ber velgerne sprite hendene før de går inn i valglokalet.

 

Hvordan avgir du stemme valgdagene hvis du er i isolasjon eller i karantene  grunnet covid-19 ?

Hvis du er i isolasjon på grunn av covid-19, kan du søke om å stemme der du oppholder deg.

Hvis du er i karantene, kan du tilsvarende søke om å stemme i egnet valglokale.

Fristen for å søke om dette er mandag 13. september kl.10.00. Vennligst send e-post til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller ring telefon 66 10 60 00.

 

Godt valg!

 

 


Publisert: 11.09.2021 14:20:06
Sist endret: 11.09.2021 14:25