Politiske møter på kommune-tv

Vet du at du kan følge kommunestyremøtene på kommune-tv?

Sist oppdatert: 11.01.2024 12:09 | Publisert: 19.04.2023 14:11:14

I Gjerdrum overfører vi kommunestyremøtene direkte på kommune-TV.

Kommunestyremøtene starter vanligvis kl.17.00, og i første del av møtet er det temadel med orienteringer om aktuelle saker. I innkallingen til møtet framgår de fleste av de sakene vi orienterer om. Innkallingen finner du i møtekalenderen.

Under sendingen kan du velge hvilket kamera du vil vise på skjermen din. Valgene podiet, talerstol og prosjektor (presentasjonen som vises) finner du under bildet.

Når det er pauser i møtet, blir det også pause i sendingen. Sendingen stoppes også når politikerne har gruppemøter eller hvis møtet behandler saker som er unntatt offentlighet. 

Opptak av kommune-tv-sendingene legges vanligvis ut på samme nettsted dagen etter møtet. I opptaket kan du gå direkte til den saken du er interessert i.

I offentlige sektor har vi nå krav om at denne typen opptak skal tekstes. Foreløpig har ikke vår leverandør av kommune-tv en god løsning for teksting, men vi jobber med å få dette på plass.