I det fine solskinnet onsdag ble politikerne vist rundt i området. Eirik Traae fra NVE fortalte om skredområdet og om redningsarbeidene den første tiden. Han fortalte også om anleggsarbeidene, om undersøkelsene og analysene som fremdeles pågår og om hvordan fagfolkene planlegger stabilisering av området.

Mens gruppen beveget seg rundt i området, pågikk rydding flere steder i skredmassene. Politikerne fikk se hvordan de store anleggsmaskinene rydder fram eiendeler og gjenstander som arbeiderne tar vare på og leverer tilbake til eierne, og gruppen så hvordan bygningsavfall sorteres og fraktes vekk.

Politikere på befaring i skredet    NVE viser politikere rundt i skredet


Publisert: 24.06.2021 09:07:20
Sist endret: 05.05.2023 13:59