Politiet planlegger for videre søk etter savnede

Politiet opplyser i en oppdatering i dag at de er i full gang med å planlegge videre søk i skredområdet, med det mål å finne de tre savnede. Arbeidet er høyt prioritert, og det er satt ned en egen gruppe som har fått ansvaret for å planlegge og gjennomføre søket.

- Vi er glade for at politiet holder et høyt trykk på dette. Vi er alle opptatt av å få svar, og jeg føler spesielt med de nærmeste til dem som fortsatt ikke er funnet, sier ordfører Anders Østensen.

Politiet kan foreløpig ikke tidfeste når søket kan fortsette og forklarer at det avhenger av mange forhold, blant annet vær- og føre, og hvilke muligheter og utfordringer som planarbeidet identifiserer og som må løses.

- Arbeidet er høyt prioritert, og vi ønsker som sagt å komme i gang så snart det er forsvarlig og praktisk mulig, sier leder av taktisk seksjon i Geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt, Anders Mansaas.

Les mer om dette i Romerikes Blad (Saken er en +-sak)

Foto fra Forsvarets fotoarkiv

Politisperringer foran rasfeltet på Gjerdrum. Foto_ Torbjørn Kjosvold _ Forsvaret.jpg

Politisperringer foran rasfeltet på Gjerdrum. Foto_ Torbjørn Kjosvold _ Forsvaret.jpg


Publisert: 11.01.2021 16:47
Sist endret: 11.01.2021 16:57