Innhold

Planstrategien legges ut til høring og offentlig ettersyn slik det er bestemt i plan- og bygningslovens § 10-1, 2. ledd.

Dokumentene er tilgjengelige på kommunens nettside ved å følge denne lenken: https://innsyn.gjerdrum.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=hoering&showresults=true&tomtsok=false  

Høringsuttalelser kan sendes kommunen på flere måter:

  • ved bruk av elektronisk høringssvar fra nettsiden (når dokumentet kommer på plass i høringsportalen)
  • e-post til: postmottak@gjerdrum.kommune.no
  • vanlig post til: Gjerdrum kommune v/virksomhet for plan, oppmåling og bygg, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Frist for å sende inn uttalelser er 06.06.2022.

Nyhetssaken er oppdatert med lenke til høringsportalen 19.05.22.


Publisert: 11.05.2022 14:39:43
Sist endret: 19.05.2022 12:12