De tre største innsamlingene var i regi av Ressursnettverket for barn og unge (RBU), av Omsorg Jessheim og til sist næringslivet på Romerike med Romerikes Blad, LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm som initiativtakere.

RBU jobber gjennom sitt nettverk for å hjelpe barn og ungdommer som trenger en utstrakt hånd

I forbindelse med rasulykken har RBU mottatt pengegaver fra hele Norge. Disse midlene skal gå til de som på en eller annen måte er rammet av skredet.

Så langt har RBU gitt blant annet klær og utstyr til familier og enkeltpersoner som måtte evakuere hjemmet sitt etter raset. Organisasjonen har også gitt utstyr til Kniplia som de kan låne ut. Videre har RBU et lager med mange typer utstyr som kan gis bort eller lånes ut til de som har behov.

RBU jobber også tett med Gjerdrum Kommune for å utvikle nye møteplasser og nye aktiviteter både for ungdommer og eldre.

RBU er tilknyttet Gjerdrum idrettslag, og er finansiert via sponsormidler og bidrag fra stiftelser, offentlige bidrag osv. Les mer om RBU på Gjerdrum ILs nettsider ved å klikke her.

Omsorg Jessheim har bidratt siden 2015

Omsorg Jessheim bistår normalt familier og enkeltindivider med mat og diverse innkjøp til de som trenger litt ekstra hjelp for å mestre hverdagen.

I forbindelse med raset ble det startet en innsamlingsaksjon som raskt samlet inn store beløp. Midlene skal gå direkte til rasofrene, og fordeling av midlene skal gjøres blant annet i samarbeid med Gjerdrum kommunen og RBU. RBU er involvert i fordeling av disse midlene siden de kjenner Gjerdrum godt og har erfaring med å dekke behov hos bygdas innbyggere.

Midlene hos Omsorg Jessheim skal gå til å dekke begravelsene til de omkomne og til å bistå de evakuerte og berørte av skredet. Organisasjonen har laget et notat om innsamlingen som kan leses ved å klikke her.

Søknader til Omsorg Jessheim må leveres på eget skjema som finnes ved å klikke her.

Innsamlingen fra næringslivet

Pengene skal gå til formål innenfor kultur, fritid, barn og unge og næringsaktivitet i kommunen. Formålet skal være aktivitet som bidrar til å styrke felleskapet.

De innsamlede midlene skal fordeles av en komité som sikrer forvalting til gode for hele Gjerdrum og i tråd med formålet. Gjerdrum kommune og Gjerdrum Næringslivsforening skal samarbeide med innsamlingsaksjonen om dette. Les mer om innsamlingen her.


Publisert: 18.02.2021 15:14:32
Sist endret: 01.02.2023 13:17