Innhold

En elev på 2. trinn og to elever på 6. trinn ved Gjerdrum barneskole har fått påvist covid-19. Ingen er alvorlig syke. Det er iverksatt smittesporing i samarbeid mellom skolen og smittesporingsteamet i kommunen. Folkehelseinstituttet er rådspurt i saken.

Elever og ansatte som regnes som nærkontakter har fått sms, og vil også bli kontaktet av smittesporingsteamet i løpet av dagen. Smittesporing i forhold til øvrige kontakter pågår, og alle nærkontakter vil bli oppringt i løpet av dagen. Smittesporingsteamet og kommunen følger tett opp og ytterligere informasjon vil bli gitt ved behov.

Elever som ikke har fått beskjed om at de er nærkontakter, kan gå på skolen som normalt, men alle bør være oppmerksomme på symptomer.


Publisert: 19.11.2020 15:25:26
Sist endret: 19.11.2020 15:25