I møtet vil Viken samfersel, NVE og kommunen orientere om aktuelle saker knyttet til arbeidene etter skredet. 

Møtet overføres direkte på Gjerdrum kommune-tv her, www.gjerdrum.kommunetv.no, og sendingen vil bli liggende på siden etter møtet. 

Temaene blir blant annet fylkesvei 120 sørover fra Ask, utviklingen i skredgropa, opprydding i raset, rivearbeider langs skredkanten, arbeider med andre veier i området, vann-/kloakkløsninger, ressurssenterets arbeid og strategiprosessen "Gjerdrum veien videre". 


Publisert: 31.08.2021 13:58:53
Sist endret: 23.01.2023 14:43