Pressekonferansen kan følges direkte på www.regjeringen.no kl. 12.00, og sendingen kan lastes ned i etterkant. Direkte lenke til sendingen, klikk her.

Denne sendingen strømmes også i flere av nettavisene.

NRK vil også overføre direkte fra framleggelsen av rapporten.


Publisert: 29.09.2021 10:14:30
Sist endret: 01.02.2023 13:23