Innhold

Tenn et lys ved Trehytta

Ved trehytta ved Kulturhuset kan du vise din medfølelse

I dag ble minnestedet for de berørte av skredkatastrofen i Gjerdrum markert ved en enkel seremoni i Ask sentrum.

Les hele saken

 

Informasjonsmøte for berørte etter leirskredet

Oppdatert om informasjonsmøte for evakuerte som ikke bor på de tre hotellene som har evakuertsenterfunksjon

Les hele saken

Uthenting av viktige eiendeler

Kontakt skredtelefonen om du ønsker å hente ut viktige eiendeler

Les hele saken

Helsestasjon er stengt denne uken

Trenger du kontakt med helsestasjon, har du behov for å prate med helsesykepleier, jordmor, familieteam eller fysioterapeut. Alle som har time på helsestasjonen denne uka vil bli kontaktet.

Les hele saken

 

Er du bekymret for et barn?

Vi vil minne om at det er viktig å være oppmerksom og følge opp dersom du har en bekymring for et barn i denne perioden. Det er nylig lansert en nasjonal digital plattform hvor man kan melde bekymring til barnevernet

Barnevernet i Gjerdrum

 

Evakuering av husdyr i dag 5. januar

Hele besetningen med mjølkekuer, ungdyr og kalver ble flyttet til to eksisterende besetninger i henholdsvis Ullensaker og Nes kommune.

Les hele saken

 

Etablering av ny barnehage i Gjerdrum

Gjerdrum barnehage med 93 barnehageplasser, samt ansatte er evakuert som følge av leirskredet i Gjerdrum 30.1. På et ekstraordinært kommunestyremøte i Gjerdrum 4. januar vedtok kommunestyret etableringen av en ny midlertidig, langsiktig barnehage.

Les mer om saken

 

Koronavaksinering overtas av Nannestad

Koronavaksinering for Gjerdrums innbyggere

Koronavaksinering overtatt av Nannestad kommune. Mer informasjon kommer når man vet hvordan det skal gjennomføres.

 


Publisert: 05.01.2021 17:10:00
Sist endret: 05.01.2021 17:11