Torsdag 18.11.2021 starter Norby maskin AS på oppdrag fra Gjerdrum kommune, arbeidet med å etablere en ny permanent vannledning. Ny vannledning skal bores fra Fjælstadgrenda, opp til rundkjøringen og langs FV 120 til Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

Ny vannledning skal erstatte vannledningen som forsvant i skredet. Det har etter skredet ligget en midlertidig vannledning oppe på bakken.

Ved spørsmål kan du kontakte Liv Stormyhr på 411 07 380.


Publisert: 18.11.2021 10:58
Sist endret: 18.11.2021 10:58