Etter påske starter arbeidene tirsdag 6. april og vil pågå utover våren og mot sommeren til oppdraget er ferdig.

Etter planen vil arbeidet bare foregå i område 3 ut mai måned, se bildet under. Når dette området er ryddet, skal det gjøres en ny vurdering før arbeidet begynner i neste område.

Bygningsavfall blir hentet ut, sortert og levert til mottak. 

Personlige eiendeler som det er mulig å hente ut, vil bli sortert etter husnummer og låst inn i containere. Norsk Saneringsservice vil ta direkte kontakt der det er mulig å finne ut hvem som eier det som blir funnet.

Det vil bli opprettet et sentralt kontaktpunkt for spørsmål om henting av personlige eiendeler.  Berørte huseiere vil få informasjon om dette via sms fra Gjerdum kommune i løpet av de nærmeste dagene.

Kart oppryddingsområdet med nummerering


Publisert: 24.03.2021 13:20:51
Sist endret: 27.01.2023 15:35