Innhold

Gjerdrum bo- og behandlingssenter skal opprette en bruker- og pårørendeforening. Formålet er blant annet å styrke samarbeidet med beboere og pårørende.

Utvalget skal også foreslå to representanter til eldrerådet.

Informasjonsmøte 15.01.19 kl. 17.00.

Er du pårørende til beboere ved bo- og behandlingssenteret, les her

 

Foto: Ruth M


Publisert: 10.01.2020 12:07:25
Sist endret: 10.01.2020 12:07