Innhold

Melding:
Det vil bli utført oppgradering på hovedvannledningsnettet i krysset Skogveien / Grønlundvegen i perioden 18/8 til18/9. Dette vil føre til noe dårligere fremkommelighet i område i tiden fremover.

Vi beklager de ulemper dette vil medføre for innbyggere på Grønlund og Kulsrud feltet, men vi forsøker å få til dette arbeidet på en så skånsom måte som mulig.

Virksomhet for tekniske tjenester
Gjerdrum kommune.


Publisert: 18.08.2022 12:39:28
Sist endret: 18.08.2022 12:39