Innhold

Gjerdrum kommune v/tekniske tjenester har i år 2020 et særlig stort fokus på oppgradering av ledningsnettet både til vann og avløp. Takvann og overvann/drenering går inn i private stikkledninger for spillvann, og dette gir stadig økning i kommunale avgifter. Erfaringen vår tilsier at deler av anleggene i kommunen, særlig fra 1970-1980-tallet, er mangelfullt.

For deg som eier av en eiendom vil dette innebære at du kan få besøk av våre hyggelige driftsoperatører som ønsker å besikte eiendommen din. Vi ønsker å kontrollere tilstand på ledningsnettet tilknyttet eiendommen og vi ønsker veldig gjerne et samarbeid. Vi setter derfor pris på om du vil være med å besikte eiendommen.

Statistikken viser at spillvannsmengden må reduseres betraktelig, og med enkle tiltak kan dette la seg gjøre.

Et mulige utfall ved en slik befaring kan være at du som grunneier må utføre tiltak på eiendommen din. Dette kan være å lede takvann åpent ut fra husveggen, og infiltrere det i nærområdet (f.eks. plen, singel osv.), eller det kan være kummer som må oppgraderes.

Hvis vi jobber sammen om dette tiltaket, kan vi alle bidra til å redusere avgiftene til rensing av spillvann, som kan bety reduserte kommunale avgifter.

Dersom du har spørsmål kan de rettes til: gjerdrum.kommunalteknikk@gjerdrum.kommune.no.


Publisert: 13.02.2020 11:33:54
Sist endret: 13.02.2020 11:33