Innhold

Dette for å unngå at biler sperrer området ved bommene på fremsiden av Herredshuset, som kan medføre problemer for utrykningskjøretøyer og andre nyttekjøretøyer som skal inn i skolegården.


Publisert: 04.09.2018 11:28:22
Sist endret: 04.09.2018 11:28