Innhold

Gjerdrum kommune oppfordrer foresatte til å benytte kiss and ride-parkeringen ved Gjerdrum barneskole i Gjerivegen 3 når skolebarn skal hentes og leveres på skolen.

Dette for å unngå at biler sperrer området ved bommene på fremsiden av Herredshuset, noe som kan medføre problemer for utrykningskjøretøy og andre nyttekjøretøy som skal inn og ut av skolegården.

 

 


Publisert: 08.09.2020 12:53:55
Sist endret: 09.09.2020 12:11