Oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veger, åpne vegtraseer og omkjøringer

  1. Fv. 120 er helstengt syd for krysset til fv. 1542 – Gjerivegen
  2. Fv. 120 er helstengt nord for krysset til fv. 1484 – Frognerlinna
  3. Alternativ rute: For lette kjøretøy (under 3,5 t) er det etablert omkjøringsveg Kjærstadsletta – Henivegen/Vangsdalen – Gjerivegen. Oppfordrer at så mange som mulig benytter seg av denne vegen for å unngå unødig trafikk i Ask sentrum. 

Politiet ønsker at alternativ rute om Henivegen/Vangsdalen blir opprettholdt, fordi fv. 1542 – Gjerivegen kan bli stengt på kort varsel om det skulle skje utvikling i søket etter personer/nye ras.


Publisert: 02.01.2021 12:55
Sist endret: 04.01.2021 16:28