Oppdatert informasjon rundt evakuering og evakuerte

Alle i evakueringsområdet har mottatt melding fra kommunen om evakuering. De evakuerte med behov for losji er innlosjert på hotell. Øvrige evakuerte som hittil ikke har hatt behov for hotell, bes melde fra til Clarion hotell om behovet framover.

Reduksjon av evakueringsområdet vurderes fortløpende av NVE. Berørte vil bli informert når evakuering ikke lenger er nødvendig for den enkelte.

Kommunen kommer tilbake med informasjon om hvor lenge hotelloppholdet kan bli dekket.

Geologiske vurderinger avgjør når evakuerte kan få hente ut utstyr, husdyr og medisiner fra boligene.

Alle som har eiendom som er berørt av skredet bes kontakte sitt forsikringsselskap.

Det jobbes intens med å reparere infrastruktur for og vann og avløp, men det vil ta tid.

Innbyggerne må redusere vannforbruket så mye som mulig.

Oppdaterte kart publiseres på hjemmesiden.


Publisert: 31.12.2020 11:31
Sist endret: 04.01.2021 16:15