Informasjonsmøtet for evakuerte som ikke bor på evakuertsenter

Søndag kom det nye retningslinjer om smittevern, og vi kan ikke gjennomføre et fysisk informasjonsmøte tirsdag. Vi jobber med å finne digitale løsninger for informasjon, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Vi planlegger innlegg ved ordfører/varaordfører, Politiet og NVE.


Publisert: 04.01.2021 11:55
Sist endret: 04.01.2021 15:54