Bidrag med pengegaver?

Kommunen har ikke anledning til å organisere dette, men Ressursnettverket for barn og unge (RBU) vil organisere dette arbeidet. RBU er en veledig organisasjon som er tilknyttet Gjerdrum idrettslag og samarbeider tett med kommunen for å bistå familier som har behov for bistand.

Vippsnummer til RBU er: 514056

Kontonummer til RBU er: 1503.15.65895


Publisert: 01.01.2021 13:42
Sist endret: 04.01.2021 16:24