Du kan sende elektronisk høringssvar ved å sende e-post til: postmottak@gjerdrum.kommune.no. 

Fristen er 9. desember 2022.

Kommunedirektørens budsjettforslag og saksframlegg, samt formannskapets innstilling kan du lese i dokumentene under.

Kommunestyret skal behandle årsbudsjettet for 2023 i møte onsdag 14. desember 2022.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan Gjerdrum kommune 2023 - 2026

Protokoll - Formannskapet - 16.11.2022


Publisert: 23.11.2022 12:49:04
Sist endret: 24.11.2022 18:31