Formannskapets innstilling til budsjett for 2022 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2022-2028 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24.11.2021-08.12.2021. 

Du kan sende elektronisk høringssvar ved å sende e-post til: postmottak@gjerdrum.kommune.no

Fristen er 8. desember 2021.

Kommunedirektørens budsjettforslag, kommunedirektørens saksframlegg og formannskapets innstilling kan du lese i dokumentene under.

Kommunestyret skal behandle årsbudsjettet for 2022 i møte onsdag 15. desember 2021.

Protokoll – Formannskapet 17.11.2021 

Kommunedirektørens budsjettforslag økonomiplan 2022-2028 

Komplett prisliste for Gjerdrum kommune 2022 


Publisert: 24.11.2021 11:31
Sist endret: 01.12.2021 11:07