Innhold

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2021-2027 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19.11.2020-02.12.2020.

Du kan sende elektronisk høringssvar ved å bruke lenken til høyre på siden, eller du kan sende e-post til:  postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Fristen er 2. desember.

Kommunedirektørens budsjettforslag, kommunedirektørens saksframlegg og formannskapets innstilling kan du lese i dokumentene under.

Kommunestyret skal behandle årsbudsjettet for 2021 i møte onsdag 9. desember 2020.

Protokoll - Formannskapet 18.11.2020

Kommunedirektørens budsjettforslag økonomiplan 2021-2027

Komplett prisliste for Gjerdrum kommune 2021


Publisert: 23.11.2020 11:07:41
Sist endret: 25.11.2020 15:01