Innhold

I henhold til domstolloven § 68 skal forslag til kandidater til verv som meddommere legges ut til alminnelig ettersyn. Vi oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget om å melde det til kommunen innen 1. juni 2020 på følgende adresse: postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Oversikt over kandidater


Publisert: 20.05.2020 13:47:59
Sist endret: 20.05.2020 13:47