Innhold

Gjerdrum legesenter flytter midlertidig inn i helsestasjonens lokaler i det tidligere bankbygget (Ask 62, 2022 Gjerdrum) sentralt på Ask, inntil videre. Vi håper å kunne åpne onsdag 13.01.2021.

Åpningstid vil bli 08-20 mandag til torsdag, 08-16 fredager. Midlertidig telefonnummer er 92 99 19 99.

For mer informasjon se nettsidene til Gjerdrum legesenter

 


Publisert: 12.01.2021 12:02:22
Sist endret: 13.01.2021 13:00