Innhold

 Nye veger i Gjerdrum

Ny reguleringsplan for Ask sentrum ble vedtatt i 2015. I denne forbindelse skal det bygges nye veger, merket Kv1 - Kv4 på kartet. Hensikten med å bygge veiene er blant annet å avlaste fylkesveg 120 gjennom Ask sentrum. Kommunen bygger de nye vegene, men de skal finansieres av nye private utbyggingsprosjekter innenfor Ask sentrum. Nye veger skal sammenkobles med eksisterende veg - Nystulia.

Kv4 planlegges å bygges i 2020, mens Kv1 – Kv3 bygges i 2021. Kv2 er delvis bygget allerede fordi kommunen ønsket å få med seg nye vann- og avløpsledninger fram til nytt byggeområde  - Fjellgrinda.

Nye veger i Gjerdrum


Publisert: 19.06.2019 11:53:17
Sist endret: 19.06.2019 11:53