Innhold

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Les mer her:

Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

Vedlegg 1 - Mer informasjon om utvidet varselordning

Vedlegg 2 - Klage og varselordninger


Publisert: 02.07.2019 11:32:06
Sist endret: 02.07.2019 11:32