Det er ikke uventet at det skjer utglidninger i dette området og det får ingen direkte konsekvenser for innbyggerne. 

 


Publisert: 25.06.2021 11:41:11
Sist endret: 01.02.2023 13:21