Innhold

I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Bruk av skogfond og diverse tilskudd
  • Floghavre og hønsehirse
  • Innsamling av landbruksplast
  • Endring av kontonummer i Altinn
  • Fuglekartlegging i Ullensaker
  • Post til Landbrukskontoret

Les kveka nr. 2 her
Publisert: 09.06.2021 10:50:01
Sist endret: 15.06.2021 11:17