Ny flerbrukshall i Gjerdrum?

Gjerdrum kommune vurderer å bygge ny flerbrukshall. Enten som tilbygg til eksisterende idrettshall eller en helt ny.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I første omgang vil kommunen kartlegge behovet ved å innhente informasjon fra lag og organisasjoner og fra uorganiserte aktiviteter i kommunen.

Dersom ditt lag/forening er en mulig bruker av en flerbrukshall ber vi om at du gir oss en tilbakemelding, der det redegjøres for følgende:

1. Navn på laget/organisasjonen
2. Beskrivelse av aktiviteten
3. Organisering og antall medlemmer
4. Treninger, konkurranser, sammenkomster og arrangementer
5. Rom-/arealbehov og eventuelt spesielle krav til areal/rom
6. Om organisasjonen er brukere av dagens idrettshall eller benytter andre lokaler
7. Hvordan laget/organisasjonen vil utvikle seg framover
8. Annen relevant informasjon

NB! Dersom laget/organisasjonen er bruker av eksisterende idrettshall eller benytter andre lokaler (pkt. 6) skal det også redegjøres for dette.

Hvordan skal kommunen bruke denne informasjonen?

Kommunen er kjent med at eksisterende idrettshall har for liten kapasitet og at mange som ønsker å bruke hallen ikke får anledning til det. Informasjon vi innhenter vil bli brukt i videre planlegging for å sikre at en eventuell ny hall kan benyttes av flest mulig.

Eventuelle spørsmål

Eventuelle spørsmål i forbindelse med redegjørelsen rettes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no.

Tidsfrist

Send redegjørelsen til: postmottak@gjerdrum.kommune.no innen mandag 27.11.2017 og merk sendingen «Redegjørelse om bruk av ny flerbrukshall».


Publisert: 25.10.2017 12:41:35
Sist endret: 25.10.2017 12:50