Innhold

Det ble i 2017/2018 utarbeidet et byggeprogram til ny flerbrukshall i Gjerdrum kommune. Byggeprogrammet redegjør for kommunens krav til ytelser, byggverk og uteområder. Videre omfatter det programmerte rom i prosjektet med anslått areal. Byggeprogrammet ble også utarbeidet basert på en medvirkningsprosess, hvor brukergrupper ble oppfordret til å komme med innspill. Av politisk vedtak følger det også at de videre planene om å bygge en ny flerbrukshall baseres på det aktuelle byggeprogrammet som ble utarbeidet i 2018 (politisk sak 19/19).

Ettersom det ble fattet et politisk vedtak den 02.09.20 om å gå videre med alternativet for nybygg av flerbrukshallen (fremfor å rehabilitere eksisterende flerbrukshall), har kommuneadministrasjonen den siste tiden jobbet med å forberede en plan- og designkonkurranse for den nye flerbrukshallen. I den forbindelse har det vært viktig for kommuneadministrasjonen å ta en utsjekk av behovene til alle berørte brukergrupper av flerbrukshallen, slik at ingen kritiske eller ekstraordinære behov blir oversett. Mer konkret har kommunen vært i dialog med de brukergruppene som var involvert i medvirkningsprosessen i 2017/2018.

For å kvalitetssikre brukerbehovene ytterligere, samt at prosjektet nå går videre mot en plan- og designkonkurranse, oppfordrer kommunen brukere av hallen, både i organisert og uorganisert idrett, til å rette kommentarer eller innvendinger mot utarbeidet byggeprogram til prosjektleder Anders Unum dersom enkelte skulle se at dagens behov ikke er ivaretatt ut fra vedlagt byggeprogram.

Kontaktperson
Anders Unum
Mail: Anders.unum@gjerdrum.kommune.no
+47 458 15 828

Vedlegg
Byggeprogram for ny flerbrukshall i Gjerdrum kommune


Bildet er kun en illustrasjon.


Publisert: 03.11.2020 12:13:43
Sist endret: 16.11.2020 14:56