Rapporten gir endelig avklaring på to viktige forhold:

  1. Eksisterende bebyggelse i Ask ligger på trygg grunn. Det er ikke kvikkleire i de øvre lagene, og stabiliteten er god. Dette gjelder også områdene langs skredgropa når NVE har avsluttet sitt sikringsarbeid der. Faresonene blir betydelig redusert sammenlignet med tidligere sonekart.
  2. Vi kan arbeide videre med å utvikle Ask sentrum, men må fortsatt ta nødvendige hensyn i et område med raviner og leire i grunnen. Dersom det skal bygges nytt, kan det noen steder være behov for tiltak for å øke stabiliteten ytterligere, men det kan vurderes utbygging. Hvilke tiltak som kan være aktuelle i hvert tilfelle vil inngå i arbeidet med planer for områdene. Det betyr for eksempel at arbeidet med å planlegge flerbrukshall kan fortsette.

NVE presenterer rapporten for kommunestyret i møtet i ettermiddag, onsdag 21. september. Møtet overføres direkte på kommune-tv og kan også ses i opptak. Følg denne lenken til Gjerdrum kommune-tv.

Følg denne lenken for å lese saken på NVEs hjemmeside.

Rapporten finner du på NVEs hjemmeside ved å følge denne lenken

Dronefoto golfbanen og Nystulia

Dronefoto: Gjerdrum kommune

 

 

 


Publisert: 21.09.2022 16:06:38
Sist endret: 20.01.2023 09:51