I høst informerte vi om at NVE skulle sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i kommunene Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum. Undersøkelsene ble gjort i kjente kvikkleiresoner. Det er gjennomført både dataanalyser og feltarbeid i bekker og raviner, og resultatene så langt er i dag publisert i tre rapporter.

Det er ikke avdekket forhold som krever umiddelbare tiltak.

Neste steg i arbeidet er en forenklet soneutredning. Dette arbeidet skal gjennomføres i 98 soner hvorav 22 er i Gjerdrum. Oppdraget er lyst ut i anbudsportalen Mercell.

NVEs sak om dette kan du lese ved å klikke her. Du finner også rapportene i saken på NVEs nettside.

NVEs rapport nr. 8/2022


Publisert: 04.05.2022 18:34:50
Sist endret: 08.02.2023 17:13