I kommunestyremøtet 20. januar ga Paul Christen Røhr fra NVE møtet en muntlig orientering om status i deres arbeid. 

Her er NVEs manus til orienteringen


Publisert: 29.01.2021 07:13:15
Sist endret: 24.01.2023 12:54